Tuesday, 10 November 2015

KEAHLIAN KOPLIT

Bagaimana Mengaktifkan Keahlian anda di KOPLIT?
  • Mencarum setiap bulan RM50 atau
  • Membayar caruman setahun RM600
Pecahan Caruman Bulanan (Minimum RM50.00)

Saham

RM10.00
Simpanan
RM27.00
Simpanan Hartanah
RM5.00
Skim Kebajikan
RM5.00
Sumbangan Pentadbiran
RM3.00
JUMLAH
RM50.00Sebarang pertanyaan sila hubungi pihak admin.